A folyamatos veszélyhelyzet felmérés, értékelés, feltételeinek megteremtése tanácsadói, szakértői, bázis kialakítása

  • A központ működési helyének működtetésének az átadott önkormányzati ingatlanon történő kialakítása közösen a Bűnmegelőzési Centrummal.
  • Az időszakonkénti veszélyeztetettség alapján megelőző és lakosságtájékoztató anyagok kidolgozása, havonkénti munkaműhelyek megtartásával
  • A munkaműhelyeken elkészült lakosságtájékoztató anyagok nyilvánosságra hozatala,
  • Sajtó és a médiák segítségével
  • Civil szervezetek (Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltóság, Polgári Védelmi Szövetség) önkéntes terjesztőinek segítségével
  • Városi és egyéb tömegrendezvényeken történő megjelenés segítségével
  • Az iskolák és a polgári védelmi ifjúsági versenyek résztvevőinek segítségével
  • Az idősügyi tagozat nyugdíjasainak, nyugdíjasklubjainak és a SZEM mozgalom aktivistáinak segítségével.
  • Közvetlenül a központban belátogató érdeklődők által
  • Lakosságfelkészítési rendezvények lakóterületi, iskolai, egészségügyi és szociális létesítményi felkészítések, gyakorlások.

Európai Unióban már meglévő jól működő veszélyhelyzeti lakosságtájékoztatási forma bevezetése melynek segítségével folyamatos veszélyhelyzeti és biztonsági lakossági kapcsolat jön létre az ezen a területen tevékenykedő civil szervezetek (polgárőrségek Önkéntes tűzoltóságok tűzoltószövetség) önkormányzatok és állami szervezetek közt. A program folyamatos veszélyfelmérést és értékelést végez és a mindenkor aktuális veszélyforrásokról, tájékoztat, felkészít az ellenük való védekezésre rendezvényein (polgári védelmi ifjúsági verseny és felkészítés, víz világnap stb,) és rendszeresen tájékoztatja a médiákat az aktuális veszélyhelyzeti információkról közvetlenül, segíti a lakosságot lakossági tájékoztató anyagok terjesztésével önkéntesek polgárőrök Katasztrófák válsághelyzetek során, segíti a kitelepítés befogadás és egyéb lakossági mozgás esetén a feltétlenül szükséges lakosság tájékoztatását. összekötő fórumot teremt állami önkormányzati és civil szektor szakemberei közt ezen a területen.

A biztonság területén a térségünkben lakó állampolgárok felkészítése a válsághelyzetekre a bekövetkező balesetek, káresetek, katasztrófák esetén nagy jelentősséggel bír, jelentősen megnöveli az érintettek életben maradásának esélyeit, csökkenti a baleseti következmények nagyságát, elősegíti az anyagi javak megőrzését, enyhíti a károk nagyságát. A lakosság felkészítettsége, tudásanyaga csökkenti a pánik lehetőségét, az önmentés és a károkkal szembeni közvetlen védekezés a leggyorsabb beavatkozási mód, de ezt csak jól felkészített és felkészült személyek végezhetik saját biztonságuk megőrzésével.

 
 
 
FER Tűzoltóság

- ALAPITÁSA
- A KÉSZENLÉTI ERŐK ÉS ESZKÖZÖK
- SZAKMAI KÉPZÉS
- DOLGOZÓI KEDVEZMÉNYEK
- MINŐSÉGBIZTOSITÁS
- EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK MÁS TŰZOLTÓSÁGOKKAL
- MEGÁLLAPODÁS AZ ÉRDI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGGAL
- MENTŐ SZOLGÁLATUNK
- EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÁZHALOMBATTA ÉS ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁVAL
- VEGYI ELHÁRITÁS, INFORMÁCIÓS KÉSZENLÉT
- VIZKÁRELHÁRITÁS
- KAPCSOLAT

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

- ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
- SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
- A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
- A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
- A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
- MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
- VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
- A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
- VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS

Önkormányzat

- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZÁZHALOMBATTA KÖRNYEZETI LEVEGŐ SZENNYEZETTSÉGÉNEK 2004. X-XII. HÓ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁRÓL
- SZAKVÉLEMÉNY

Polgári Védelem

- CIVILIZÁCIÓS VESZÉLYEZTETETTSÉG
- TERMÉSZETES VESZÉLYEZTETETTSÉG
- MEGELŐZÉS
- A LAKOSSÁG RIASZTÁSA
- MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAG BALESET ESETÉBEN?
- MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
- INTÉZKEDÉSI SOR

Polgárőrség

- ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
- POLGÁRŐREINK ALKALMAZHATÓK
- RENDEZVÉNYBIZTOSITÁS
- POLGÁRŐRÖK JOGKÖRE, JOGÁLLÁSA
- AZ EGYESÜLET SZERKEZETI HIERARCHIÁJA
- CSOPORTOK TERÜLETI ÉS FELADAT SZERINTI MEGOSZLÁSA
- ELÉRHETŐSÉG

Rendőrség

-AMIT A PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRŐL ÉS A TŰZIJÁTÉKOKRÓL TUDNI KELL
- A SZÁZHALOMBATTAI RENDŐRÖRS TÁJÉKOZTATÓJA

Tűzoltóság

- AZ ÉRDI TŰZOLTÓSÁG
- TŰZMEGELŐZÉS
- LAKÓHÁZAK TŰZVÉDELME
- ERDŐK TŰZVÉDELME