Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények

Üzemi irányítótermek

A Finomítóban létesített technológiák műszerezettsége magas szintű.

A folyamatok irányítása, ellenőrzése és döntően a beavatkozás, az üzemi irányítótermekből történik.

A tapasztalatok és nemzetközi ajánlások azt kívánják, hogy központi irányítás valósuljon meg, és robbanás-védett (ablak- és üvegfelület mentes) legyen az irányítótermek kialakítása. Mivel a Finomító építése, már több mint 40 éve folyamatosan tart, ezért ez az elvárás nem teljesül maradéktalanul.

Természetesen az utóbb megvalósult, és a következő időszak fejlesztései már megfelelnek a követelményeknek, a régebbiek esetében pedig részint az összevonásokkal, részint pedig az irányítótermek átépítéseivel javítjuk a színvonalat.

Az üzemi irányítótermek klimatizáltak.

Alapvető funkciójuk a normál üzemvitel biztosítása, felügyelete, de természetesen a vészhelyzeti irányítás feladatait is ellátják. Az elzárkózásra, és vészhelyzeti tartózkodásra általában az üzemi tartózkodó helyiségek lettek kijelölve.

Finomítás Diszpécser Szolgálat (továbbiakban FDSZ)

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az adott létesítmény (üzem) helyszínen tartózkodó vezetője (műszakvezető, üzemvezető) értesíti FDSZ-t, megadva minden olyan információt, amelyek a további intézkedéshez elengedhetetlenül szükségesek. (Mi történt? Emberélet van-e veszélyben? Milyen további veszélyhelyzet állhat elő? Milyen segítségre, vagy további intézkedésre van szükség? Stb.).

FDSZ a Riasztási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzi a továbbriasztásokat, illetve megteszi a további, veszélyelhárításhoz szükséges intézkedéseket.

FDSZ a nap 24 órájába folyamatosan működik. A rendkívüli esemény súlyosságától, jellegétől függően – a veszélyhelyzet idejére - az állandó diszpécser-létszám további 2 fővel a polgári védelmi állományból megerősíthető.

FDSZ elérhető a telephelyen belül trönkölt rádión, saját csatornán, vagy telefonon:

Olajos vonalról 12511, vagy 12522; MATÁV 06-23-552511, vagy 06-23-552522.

Havaria helyiség – (a Mentési Törzs felállítása)

Erre a célra a Központi Irodaépület diszpécser-helyisége (Havária szoba) áll rendelkezésre, ahonnan a Finomító bármely pontjával kapcsolatot lehet teremteni trönkölt rádió vagy telefon segítségével. (A beérkező, illetve kimenő hívások archiválhatók). Ide futnak be a különböző, elhárításban résztvevő szervezetek információi. Veszélyhelyzet esetén, - elhelyezésénél fogva - FDSZ közvetlen kapcsolatban van a Mentési törzzsel. (A Mentési törzs folyamatos URH kapcsolatban van az Operatív irányító törzzsel, az Energiaszolgáltató szervezettel, FerBisz Kft.-vel, a Logisztika diszpécserszolgálattal, és a termelésvezetőkkel.)

A havária-szobából üzemeltethető a riasztórendszer, kihangosító rendszer, illetve az Ercsiben és Százhalombattán kiépített hangtornyok.

Vezetőállomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere

A résztvevők elérhetőségét az alábbi eszközök szolgálják:

„MATÁV” telefonrendszer, saját MOL telefonhálózat, meghatározott munkatársak részére korlátozott számú mobiltelefon készülék („A” besorolású területen kívül) biztosított. Az üzemeltetést ellátó munkatársak, FER tűzoltó szervezet, illetve az elhárítás állandó tagjai részére robbanás biztos kivitelű URH adó-vevő készülékek, valamint Finomító riasztási és kihangosító rendszere biztosítja az elérhetőséget és a hírforgalmat.

Munkaidőben, és munkanapokon:

A résztvevők, vagy az őket helyettesítő személyek a fenti eszközökön keresztül munkahelyeiken érhetők el.

Hétköznapokon – munkaidőn túl - az érintett személyek a részükre biztosított mobiltelefon készüléken a nap 24 órájában elérhetők.

Munkaszüneti napokon:

A Finomító a készenlét biztosítására ügyeleti rendszert működtet. Az adott területek ügyeleteseinek névsora DF Diszpécsereinél megtalálható. Az ügyelet időtartama alatt az ügyeletes köteles a készenlétnek megfelelni.

DF Diszpécsereknél az elérhetőséget biztosító „diszpécser-telefonrendszer” működik.

Megoldott az „egy gomb-elérhetőség”. A „diszpécser-telefonrendszer” használata esetén a hangrögzítés automatikus, tehát az üzemzavarok alatti kommunikáció utólag értékelhető.

Üzemi dolgozók vészhelyzeti riasztásának eszközei

Riasztás: A veszélyhelyzetre figyelmeztető és annak elhárítására mozgósító felhívás.

Riasztó és feloldó hangjelzések: Riasztó eszköz:

Gőzduda, sziréna: Riasztás: 2 percen keresztül szaggatott hangjelzés.

Feloldás: 2 percen keresztül folyamatos hangjelzés.

Hangágyús gépkocsi: Riasztás: A veszélyeztetett területen és annak környezetében gépkocsival mozogni és hangágyúval közölni a veszélyeztetés formáját, (mérgező gázömlés, robbanásveszély stb.) annak mértékét és kiterjedését

Központi kihangosító: Riasztás: A központi kihangosító berendezésen keresztül közölni a veszélyeztetés formáját, (mérgező gázömlés, robbanásveszély stb.) annak mértékét és kiterjedését.

Feloldás: Közölni a veszélyhelyzet megszűnését.

A riasztással kapcsolatos felelőségeket, kötelezettségeket, ismereteket a Riasztási Szabályzat és mellékletei tartalmazzák, amelyek ismétlődő oktatások részeit képezik.

Riasztás esetén a dolgozók kötelesek a vészhelyzeti magatartás szabályait betartani.

Veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei

Vezetékes hírközlés

A MOL Rt. százhalombattai létesítményeinek távbeszélő szolgáltatását egy Avaya Definity G3R típusú, R6-os szoftver verziójú digitális alközpont biztosítja. A központ a gyártó csúcskategóriás alközpontja, 4 cabinetben elhelyezve. A központ vezérlése teljesen redundáns, ami azt jelenti, hogy a processzor, vagy bármilyen a központ működése szempontjából meghatározó hardver vagy szoftver hiba esetén processzor egységet vált, és riasztást küld – de működik tovább. Ezt fokozza még az, hogy a technológiai szempontból kritikus beszélőhelyek egy olyan szekrényben vannak elhelyezve, amelynek plusz vezérlőszekrénye van, amely akkor lépne működésbe, ha mégis megáll a “nagy” központ.

A központ jelenlegi kiépítettségében 2300 mellékállomást szolgál ki a legkorszerűbb szolgáltatásokkal. A mellékek nagy része digitális készülék – 1600 darab – amivel a szolgáltatások teljes palettája elérhető. A felhasznált digitális készüléktípusok a gyártó 64, 74 és 84-es típusjelű készülékei. A közcélú hálózathoz 4 db ISDN30-as trönkkel és 122 db analóg fővonallal kapcsolódik, mely öt csoportra van elosztva és PBX-be sorolva. Az olajipari hálózathoz több irányban is van kapcsolat, a budafoki tranzit központhoz egy, a MOL székházhoz pedig két ISDN30-as trönkcsoporttal. A digitális trönkökön kívül analóg kapcsolatok is vannak az olajipari hálózathoz, melyek alternatív irányokként szolgálnak, alátámasztásul a digitális kapcsolatoknak.

A központ olajipari számmezeje 11000-tól 13999-ig terjed. Ennek megfelelően a közcélú direktbeválasztás számmezeje 23-551-000 és 23-553-999 közé esik.

A központon 1993-tól, a beüzemeléstől kezdve hiba miatti leállás nem volt, kivéve az előre betervezett karbantartásokat.

A központ felügyeletét helyi terminál csatlakozón keresztül, vagy távolról analóg illetve digitális modemekkel történő behívással lehet végezni. Emellett egy számítógép helyben folyamatosan felügyeli a berendezést: figyeli a riasztásokat és a díjszámláló rekordok begyűjtését végzi. A központhoz jelenleg két hangposta is kapcsolódik. Helyben egy 12 portos MOSCOM típusú, de folyamatban van az átterhelése egy AUDIX típusúra, ami megbízhatóbb és korszerűbb a MOSCOM-nál.

 Vezeték-nélküli hírközlés. (trönkölt URH rendszer)

A kőolaj-finomító napi termelő tevékenységének, esetleges rendkívüli helyzetek gyors és operatív irányításához elengedhetetlen egy nagy üzembiztonságú, nagy forgalmi kapacitású URH rádiórendszer üzemeltetése.

E célt szolgálja egy MOTOROLA gyártmányú SMARTNET trönkölt URH rádiórendszer, ami a jelenlegi kiépítés szerint az alábbiakból áll:

1 db központi egység (5+1 átjátszó, 1 db számítógép vezérelt központi egység telefon interface-szel, 1 db System Watch egység és 1 db SIMS II terminál, amin keresztül a rendszer külső menedzselése oldható meg)

294 db MTS2000 CENELEC robbanás biztos kézi rádió,

28 db MCS2000 mobil rádió, és

30 db MCS2000 fix telepítésű rádió.

A rádiók a jelenlegi igényeknek megfelelően 82 beszédcsoportba vannak szervezve.

Kiegészítésül annyit, hogy a FER Tűzoltósághoz telepített „Bridge”-egység lehetőséget teremt arra, hogy az URH készülékek használhatóak legyenek a különböző telefonhálózatokban is. Ez a képesség minősített vészhelyzetben könnyíti meg a kommunikációt a külső erők, (vagy hatóságok) és a mentésben résztvevők között.

Mobiltelefon készülék, csak meghatározott munkatársak részére, korlátozott számban („A” besorolású területen kívüli használatra) biztosított.

A finomítói üzemi telefon-rendszer része a MOL saját telefon-rendszerének.

Az állomások jogosultsági rendszerben működnek. Ez a szigorú jogosultsági rendszer teszi lehetővé a „diszpécser telefon-rendszer” kialakítását, amely közvetlen elérhetőséget biztosít a technológiai üzem – üzemirányítás – központi diszpécserszolgálat között. Ez a diszpécser telefon-rendszer az egyik legfontosabb eszköze a védekezésnek.

Üzemi kamera-rendszerek.

Az üzemi tevékenység támogatását vizuálisan segíti a kiépített kamera-rendszer. A telepített kamerák részben mozgathatóak, így az üzemi vezetés számára biztosítják az aktuális áttekinthetőséget és gyors helyzetértékelést. A kamerák másik csoportja fix beállítású, melyek a kritikusnak ítélt üzemi berendezések állandó ellenőrzését látják el.

Kamera-rendszer tekintetében nincs meg a teljes finomítói lefedettség, de a nagyobb kockázatú területek ellátása megtörtént.

Fejlesztési törekvések között szerepel az üzemi kameraképek megjelenítésének lehetősége a Havaria szobában. Ez a Mentési törzset hozza kedvezőbb helyzetbe.

A finomító kiépített védelmi rendszerei

Védőföldelés: A kiépített technológiai rendszerek egybefüggő védőföldeléssel (NEFH) ellátottak.

 Villámvédelem: A kiépített technológiai rendszerek villámvédelemmel ellátottak.

Csapadékvíz védelem: Felhőszakadás, nagy mennyiségű esővíz levezetésére megfelelő csatornarendszerek állnak a rendelkezésünkre kármentőkkel és átemelő szivattyúkkal.

Tűz- és katasztrófavédelem: A berendezések folyadéktartalmának biztonságos leüríthetőségét a szlop-rendszerek teszik lehetővé.

A berendezések gáztartalmának biztonságos kezelhetőségét fáklyarendszerek teszik lehetővé.

A tárolótartályainkat (védőtöltéssel, vagy védőfallal övezett) védőudvarok veszik körül, vagy kettős palásttal épültek azért, hogy esetleges katasztrófa esetén az éghető anyag terjedését megakadályozzák.

A tüzelő berendezések, csőkemencék köré gőzfüggönyök épültek, hogy katasztrófa esetén a környezetbe jutott éghető gázok begyulladása elkerülhető legyen.

A Hidrogénfluoridos Alkiláló üzem köré vízfüggöny épült a hidrogénfluorid elnyeletése és semlegesítése céljából.

Az egész finomítóra kiterjedő tűzivíz-vezetékrendszer épült, mely a veszélyesebb területeken nagynyomású-tűzivíz hálózattal egészül ki.

Érzékelő-, jelző-, és riasztó rendszerek:

A finomító egész területére kiterjedő tűzjelző rendszer működik.

A szénhidrogén-gázok szabadba jutását telepített érzékelők (CH, H 2S, H 2, NH 3) figyelik és jelzik a frekventáltabb területeken.

Irodaépületekbe, műszertermekbe (ahol számítógépes folyamatirányítás működik) telepített füstérzékelők épültek.

A KT Rt. négy db. 80.000 m3-es tárolótartályának tetejére telepített lángdetektorokat szereltek.

A katasztrófa elhárítást és az élet megóvását telepített kihangosító- és riasztó rendszerek segítik.

Az ipartelepet illetéktelen beavatkozástól, a kerítés mentén kiépített behatolás elleni védelmi rendszer óvja.

Számos üzemi terület vizuális ellenőrzését kamera-rendszerek segítik.

Indokolt esetben egyes létesítményeknél vagyonvédelmi célú kamerarendszer is kiépítésre került.

A technikai működés biztonságát magas szintű irányítástechnika és automatizáltság szolgálja.

Környezetvédelmi célú rendszerek:

Kibocsátott szennyvíz minőségének elemzése (Vízlabor),

Kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének, jellegének nyomon-követése (időszakos pontforrás-figyelés),

Két darab környezeti levegőminőség figyelő szonda (immisszió-mérő, OPSIS) a finomító Százhalombatta, illetve Ercsi felé eső határán,

A talajba jutott szénhidrogén szennyeződés továbbterjedését az a beton merülő-fal akadályozza meg, a mely 3 részben körülkeríti a finomítót, a talajvíz mélységéig ( helyenként 30 méternél is mélyebbre hatol) és általa a talajba került szénhidrogén visszanyerhetővé válik.

Talajvízfigyelő kutak a talajszennyezés detektálására és visszanyerésére. (Geohidroterv).

A munkakörök betöltése írásban rögzített feltételek alapján történik. A személyi állomány képzése folyamatos és magas szintű. Az oktatások rendszere ügyrendileg szabályozott.

A szervezeti működés hatékonyságát korszerű irányítási rendszerek biztosítják.

 • A biztonságos működést szavatoló tervek szabályzatok és utasítások
 • A Finomítás Munkavédelmi Szabályzata
 • A Finomító Tűzvédelmi Szabályzata
 • Riasztási és Veszély-elhárítási Szabályzat
 • A finomító hatályos utasításai

Utasítás száma

Utasítás neve

F-1

Vezetői értekezletek

F-2

Rendkívüli és súlyos események kezelése a finomítás területén

F-3

Feldolgozás Munkavédelmi Szabályzat

F-4

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaira vonatkozó rendeletek végrehajtása a Feldolgozás területén

F-5

Veszélyes anyagok és készítmények kezelési rendje

F-6

Kémiai biztonságról- és rákkeltő anyagok elleni védekezésről szóló kormányrendeletek végrehajtása

F-7

Felületvédelmi technológia bevonatrendszerek

F-8

A Finomítás területére történő beléptetés egységes szabályzata

F-9

Hó- és csúszásmentesítési munkák végzése

F-10

Csővezetékek állapotmegfigyelése

F-11

A nyomástartó berendezések ügyintézésének szabályozása

F-12

Hegesztési munkák bizonylatolási rendje

F-13

Gömbtartályok és tárolótartályok átadás-átvétele, illetve karbantartási munkáinak ügyintézése

F-14

Vagyonvédelmi plombálás

F-15

Robbanásbiztos kivitelű erősáramú villamos gyártmányok beszerzése, karbantartása és javítása

F-16

Gépek és gépészeti berendezések üzemmenet közbeni karbantartásra történő átadásának és javítást követő átvételének rendje

F-17

Munka – Tűz és Környezetvédelmi tárgyú munkamegrendelések folyamatának szabályozása

F-18

Jövedéki és egyéb szénhidrogén termékek mintaként történő kiadásának rendje

F-19

Gőzrendszerekben üzemelő kondenzvíz leválasztók rendszeres vizsgálata, karbantartása

F-20

Csővezetékek karbantartási, átalakítási és bontási munkáinak szabályozása

F-21

Hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabályozása

F-22

Termelő üzemek nagyleállási munkáinak előkészítése, végrehajtása

F-23

Emelőgépek vizsgálata, karbantartása, javítása, üzemeltetése

F-24

Termelő- és segédüzemekbe beépített jelző- és reteszrendszerek javításának és ellenőrzésének, a jelző és retesz beállítási értékek módosításának, valamint a feloldó kapcsolók kezelésének előírásai

F-25

Tüzelőberendezések biztonságtechnikai előírásainak érvényesítése

F-26

Műszaki specifikációk alkalmazása és kezelése

F-27

Földmunkák engedélyezése és végzése

F-28

Üzemek indításának szabályozása a Finomítás területén

F-29

Vezetői készenléti szolgálat

F-30

Villamos szabványossági felülvizsgálatok végeztetése, a feltárt hibák megszűntetése és dokumentálása TKD Finomításnál

F-32

Gőzelvétel korlátozása

FR-3

A karbantartási tevékenység egységes szabályozása finomítás minőségügyi rendszereinél

FR-4

A finomítás üzemeiben fokozott veszélyt jelentő berendezések és tevékenységek

FR-5

Csőkemencék újraindíthatóságának szabályozása

FR-6

Beléptetés szigorítás a MOL Rt. Finomítás területén

FDF-3

Villamos üzemzavarok következtében kiesett üzemek visszakapcsolási sorrendjének meghatározása

FDF-4

Az építési-szerelési állványokkal kapcsolatos biztonságos megvalósítás és munkavégzés általános és különleges követelményei

FDF-6

Hálózati rákötések szabályozása

FDF-9

Üzemelésből tartósan kivont berendezések korrózióvédelme

FDF-13

A Dunai Finomító területéről kiszállított eszközök bizonylatolási rendje

FDF-14

Hegesztési szakmai felügyeletének szabályozása

FDF-17

Műszaki ügyelet, készenlét, munkaidőn kívüli szolgáltatás az ÜFSZ területén

FDF-19

Folyamatirányító rendszerek (DCS, PLC, SCADA) szoftver kezelési utasítása

FDF-21

Víz- és csatornaszennyezések felderítése

FDF-22

Vízminőségi kárelhárítási utasítás

FDF-23

A víz- és szennyvízrendszerbe kerülő vegyi anyagok alkalmazása

FDF-24

FIR üzemeltetéshez szükséges feladatok meghatározása

FDF-28

Trönkölt URH rádiórendszer használata

FDF-29

A Dunai Finomító Tűzvédelmi Szabályzata

FDF-30

A Dunai Finomító Riasztási és veszélyelhárítási Szabályzata

FDFR-5

Benzinkeverési receptúrák készítése és kiadása

FDFR-6

DF-1/997. Igazgatói Utasítás hatálytalanítása

FDFR-8

A 61-es blokki munkavállalók vészhelyzeti riasztása

A finomító hatályos utasításainak részét képezik az egyes üzemek technológiai utasításai, melyek munkavédelmi és tűzvédelmi fejezetei a tervezhető védelmi tervek közé sorolandók.

Ezeken túlmenően az alábbi további szabályozások biztosítják a MOL RT. Dunai Finomító védelmét:

 • Minősített Időszaki Polgári Védelmi Alapterv
 • Rendvédelmi Terv
 • Tűzoltási tervek:
  • 40000m3 tartály oltási terve
  • 80000m3 tartály oltási terve
  • RST
A tájékoztató előző része >>>  
 
 
 
A következő alcimek alatt találhatja meg a MOL RT. tájékoztatóit:
ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS