Alapítása

A tűzoltóság működése a Dunai Finomító építésének kezdeteire nyúlik vissza. A kezdetekben egy üzemi tűzoltó parancsnokság felállítására került sor. Elsődleges feladata finomító és az erőmű védelme volt, de innen látták el a környező települések tűzvédelmét is.

1994. október 17-én a Belügyminisztérium ösztönzésére a MOL Rt és a Dunamenti Erőmű Rt vezetői létrehozták saját tűzoltóságukat, a FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülést, 82-18%-os tulajdonosi aránnyal.

 

Az új szervezet 1995. január 1 -én kezdte meg működését.
Szervezeti felépítésében és feladataiban sok szempontból eltér az eddig megszokott létesítményi tűzoltóságoktól.
Miben is különbözik?

 • Nem az állam, vagy az önkormányzat, hanem a két nagyvállalat biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket.
 • Egy szervezetbe integrálva működik a tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi tevékenység.
 • A tűzoltó szervezetnek az üzemi mentőszolgálat is részét képezi, szakképzett mentő szakápolókkal és állandó orvosi szolgálattal.
 • Végzi a Finomító és az Erőmű tűzmegelőzési tevékenységének egy részét, a tűzgyújtási és beszállási engedélyek kiadását, szaktanácsadást, tűzcsapellenőrzést, tűzoltó készülék ellenőrzést és cserét, valamint a tartályok tűzoltó rendszereinek ellenőrzését és próbáját.
 • A létesítményi tűzoltók képzettsége, helyismerete felülmúlja az előd állami tűzoltóságét és speciális vegyipari ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek.
 • Szabadon korszerűsítheti tűzoltó eszközeit és alakíthatja őket az olajipari, és villamos ipari sajátosságokhoz, mert központi előírások diktálta szigorú kötöttségek nincsenek.

A készenléti erők és eszközök

Az egyesülés két bázisról látja el készenléti szolgálatát, a MOL Nyrt. Dunai Finomító területén lévő tűzoltólaktanyában, és a Dunamenti Erőmű zrt. területén lévő őrsön. A FER Tűzoltóság dolgozóinak száma 93 fő.
A szolgálati csoportok rendszeresített létszáma 28 fő; (minimum napi 21 fő szolgálatban).

 

Készenléti szereink :

 • 3 db kombinált gyorsbeavatkozó gépjármű
 • 2 db nagyteljesítményű habbaloltó gépjármű
 • 2 db mentőgépjármű
 • 1 db műszaki mentő
 • 1 db bevetésirányító gépjármű
 • 5 db személyautó, illetve kisteher gépjármű
 • 2 db mobil oltóközpont
 • 4 db konténerszállító gépjármű
 • 1 db kombinált oltókonténer
 • 1 db kiskonténer szállító cserefelépítmény
 • 2 db BT konténer
 • 1 db habszállító cserefelépítmény
 • 2 db vegyi konténer
 • 1 db plató konténer

Szakmai képzés:

Megalakulásunk óta kiemelten foglalkozunk az állomány elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztésével. Éves szinten a költségvetéséből jelentős összeget fordítunk oktatásra.

Rendszeresen szervezünk országos és nemzetközi szakmai konferenciákat az olajipar és a villamos ipar aktuális tűzvédelmi kérdéseiről, új taktikák, eszközök bemutatásával egybekötve.

Az oktatásban az elméleti ismeretek növelése mellett a fő hangsúlyt a gyakorlásra fordítjuk, ezért évente 80-100 gyakorlatot tartunk az üzemekben ismereteink készség szintű begyakorlására.

Az állomány tudásának, fizikai állapotának és terhelhetőségének felmérésére egy teljesítmény- és minőségorientált ösztönző rendszert működtetünk.

Dolgozói kedvezmények:

1995 óta minden alkalmazottunkra kockázati balesetbiztosítást kötöttünk, melyet a dolgozók kibővíthetnek teljes körűre. A kötelezően előírt szolgáltatásokon kívül biztosításuk kiterjed műtétre, kórházi napidíjra és azonnali szolgáltatásra is. Hozzájárulunk dolgozóink nyugdíj előtakarékossági biztosításához is.

Minőségbiztosítás:

A minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló tanúsítást

 • tűzoltásra,
 • műszaki mentésre,
 • élővízkár elhárításra,
 • katasztrófa elhárításra,
 • elsősegélynyújtói tevékenységre,
 • tűzmegelőzési és egyéb tűzvédelmi szolgáltatásokra terjesztettük ki.

Együttműködésünk más tűzoltóságokkal:

A FER Tűzoltóság állományának képzettsége és technikai felszereltsége biztosíték a két nagyvállalat számára, hogy a kialakult tűz vagy egyéb veszélyhelyzet esetén a kárelhárítás jó kezekben van.

Ennek ellenére elképzelhetőek olyan kiterjedt káresetek, amelyek elhárítása nagyobb erőket igényel. Ezekre az esetekre a FER Tűzoltóság kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat kötött a más hasonló szervezetekkel.

Ilyen segítségnyújtási kapcsolatunk van a Tiszaújvárosi Tűzoltó és Mentő Kft-vel és a Group4 Fire Securicor-ral, mely a MOL pozsonyi Slovnaft finomítójának tűzoltósága. E szerződések kiterjednek a személyi, és a technikai eszközökkel történő segítségnyújtásra is.

Megállapodás az Érdi Önkormányzati Tűzoltósággal

A Finomítóra és az Erőműre - a jogszabálynak megfelelően - segítségnyújtási terveket dolgoztunk ki, melyekben az érdi hivatásos tűzoltók fontos szerepet kaptak.

Együttműködési megállapodás alapján a FER Tűzoltóság segítséget nyújt az érdi hivatásos tűzoltóknak a Százhalombatta és Ercsi városok közigazgatási területén bekövetkezett tűzeseteknél és baleseteknél.

 

 

 

Mentő szolgálatunk

A két vállalat nagy hangsúlyt fektet munkavállalói biztonságára, ezért két jól felszerelt Mercedes típusú rohammentőt tartunk 24 órás készenlétben orvossal és mentő szakápolóval.

 

 

Együttműködés Százhalombatta és Ercsi Polgármesteri Hivatalával

A két város számíthat a segítségünkre a különböző káresemények felszámolásakor, ugyanakkor sokszor képviseltetjük magunkat rendezvények biztosításán is, a "május elsejei rendezvényektől a karácsonyfa állításig”.

Segítettünk avartüzeknél, méhcsaládok befogásánál, súlyos baleseteknél és veszélyt jelentő tüzeseteknél.

A város vezetőinek kérésére készségesen segítünk a rendkívüli feladatok megoldásában.
Biztosítottuk a gyereknapi rendezvények "pásztortüzeit", és a városi rendezvényeknek mindig érdekes színfoltját jelenti a FER Tűzoltóság emelőkosaras gépjárműve.

Vegyi elhárítási, információs készenlét

Tagjai vagyunk egy egész Európára kiterjedő veszélyes anyag szállítási baleseteket felszámoló szervezetnek.
Az európai szervezet neve ICE, a magyar szervezetet pedig VERIK-nek nevezték el. A hazai rendszernek a FER Tűzoltóság működteti a nemzeti központját.

A feladatot három fokozatban látjuk el:
1. Ingyenes információszolgáltatás a veszélyes anyagokról
2. Helyszíni szakértői tanácsadás
3. Az esemény felszámolása saját erővel és eszközzel önköltséges áron.

Vízkárelhárítás

Mindkét nagyvállalat vezetése nagy hangsúlyt fektet az élővizek szennyezésének megakadályozására, azonban technológiai folyamatok magukban hordozzák a meghibásodás veszélyét. Ilyen esetekben a FER Tűzoltóság feladata az élővizek (Duna, Benta) védelme, lehetőség szerinti megtisztítása. A FER Tűzoltóság három hajóval, olajfelszedő, felitató és terelő eszközökkel rendelkezik. Ezeket a felszereléseket folyamatosan fejlesztjük.

Kapcsolat

Amennyiben információ, bejelentés, kérdés érkezne a környező településekről azt örömmel fogadjuk.

Nem egy esetben polgári bejelentésre kellett vonultatni tűzoltóinkat, ami fontos azért, mert az idejében észrevett kisebb tüzek könnyebben elolthatóak, és kisebb a továbbterjedés veszélye.

Bejelentéseket, információkat, kérdéseket a következő telefonszámon lehet tenni: 06/ 23 552-915

 

Amennyiben működésünkről bővebben kíváncsiak, az interneten sok érdekességet, információt, képeket lehet rólunk megtalálni, a következő címen: www. fer.hu

 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg a FER Tűzoltóság tájékoztatóját:
A FER TŰZOLTÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
- Alapítása
- A készenléti erők és eszközök
- Szakmai képzés
- Dolgozói kedvezmények
- Minőségbiztosítás
- Együttműködésünk más tűzoltóságokkal
- Megállapodás az Érdi Önkormányzati Tűzoltósággal
- Mentő szolgálatunk
- Együttműködés Százhalombatta és Ercsi Polgármesteri Hivatalával
- Vegyi elhárítási, információs készenlét
- Vízkárelhárítás
- Kapcsolat