A lakosság riasztása

Jelentése: VESZÉLY!

120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.

Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.

 

Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!

Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!

 

Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!

Csukja be az ajtókat és az ablakokat!

 

Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!

Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!

 

Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A polgári védelem lakossági riasztó rendszerének rendeltetése: katasztrófák esetén a lakosság gyors, megbízható riasztása, értesítése, tájékoztatása. A riasztás történhet elektromos szirénával, a tájékoztatás pedig hangosbemondó segítségével, rádió, televízió útján és egyéb helyi eszközökkel.

Az elektromos sziréna természeti, vagy ipari katasztrófa, illetve légitámadás esetén minden állampolgárnak szóló rövid, jól hallhatóan figyelmeztető jelzést ad. A szirénajelzést követően, illetve olyan helyeken, ahol a sziréna hangja nem hallható, hangosbemondó, mozgó hangosbeszélő útján tájékoztatják a lakosságot a katasztrófáról, a szükséges tennivalókról, a követendő magatartási szabályokról.

Vészhelyzet esetén a következő riasztójeleket hallhatjuk:

KATASZTRÓFA RIADÓ: 2 percig tartó folyamatos, váltakozó hangmagasságú szirénahang.

LÉGIRIADÓ: 3x30 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperces szünetekkel.

VESZÉLY ELMÚLT JELZÉS : 2x30 másodpercig tartó állandó hangmagasságú szirénahang 30 másodperces szünettel.

 

>>> A tájékoztató előző része
 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Százhalombattai székhelyű
Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatóit:
 
- Előszó
- A katasztrófavédelem fogalma
- Ki irányítja a katasztrófavédelmet?
- Melyek a katasztrófavédelem feladatai?
- A lakosság felkészítése, tájékoztatása
 
CIVILIZÁCIÓS VESZÉLYEZTETETTSÉG
- A veszély lehetséges forrásai
- Veszélyes anyagok hatásai
- Közúti szállítás
- Vasúti szállítás
- Vízi úton történő szállítás
- Veszélyes hulladékok hatásai
- Energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása
- 2. Világháborúból visszamaradt robbanószerkezetek
 
TERMÉSZETES VESZÉLYEZTETETTSÉG
- árvíz
- belvíz
- Vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben
- Rendkívüli időjárási körülmények
- Földrengés, földcsuszamlás
- Levegőszennyezés
 
MEGELŐZÉS
- Védelem négy fal között
 
A LAKOSSÁG RIASZTÁSA
- A SZIRÉNAJELEK
- A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
 

MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAG BALESET ESETÉBEN?

- Személyi védelem a mérgező felhő áthaladása előtt
- Személyi védelem a vegyi baleset mérgező felhőjének áthaladása alatt
- Személyi védelem akkor, amikor a mérgező felhő áthaladt
- Természetes sugárzás
- Civilizációs hatások
- Védelmi intézkedések
- Védelmi intézkedések egy bekövetkezett sugárszennyeződés esetén
 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

- Védelem a sugárzás ellen
- Sugárzás mérőhálózat
- Információk veszélyhelyzetekre!
- Milyen veszélyhelyzetekre kell felkészülnünk a mindennapok során?
- Tartsunk mindig otthon 1 hétre való élelmiszert!
- Egy hét külső segítség nélkül?
- Célszerű tartalék élelmiszermennyiség egy személyre
- Kitelepítés-kimenekítés!
- Mit vigyünk magunkkal?
- Hol leszünk elhelyezve?
- Befogadás, de hogyan?
- Tűzveszély a lakásokban
- Megelőzési szabályok a háztartásban
- Gyermekeink védelmében
- Mit tegyünk, ha mégis tűz üt ki?
- Néhány szabály tűzoltáshoz
- Általános magatartási szabályok rendkívüli események bekövetkezésekor
 

INTÉZKEDÉSI SOR