MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAG BALESET ESETÉBEN?

Személyi védelem a mérgező felhő áthaladása előtt

 Ha elegendő idő maradt:

 • Vigyék be a kint maradt dolgokat és a háziállatokat.
 • Figyelmeztessék a szomszédokat, gondoskodjanak arról, hogy a gyerekek és a segítségre szoruló személyek biztonságban legyenek, munkaidőben, ha gyermekeik iskolában, óvodában, egyéb hasonló intézményben vannak, ne menjenek értük, biztonságban vannak, nevelőik kioktatásra kerültek ilyen helyzetekre.
 • Zárják be az üvegházakat.
 • Vigyék a legelő állatokat istállóikba.
 • Keressenek védelmet otthonukban vagy más megfelelő helyen.
 • Menjenek a magasabb szinten lévő helyiségekbe, azokba, melyek nem a veszély felé néznek.
 • Kapcsolják be a rádiót, vagy a televíziót.
 • Csukjanak be minden ablakot és ajtót (beleértve a ház bejárati ajtaját is).
 • Kapcsolják ki a szellőzést.
 • Csukják be a redőnyöket, spalettákat (repülő törmelék, tűz).
 • Kerüljék el a légbeszívást, ellenőrizzék a kéménnyílásokat, a szellőző rendszereket, melyeken keresztül, külső levegő léphet be.
 • Szigeteljék az ablakokat és az ajtókat széles ragasztószalaggal.
 • Szilárd falú helyiségekben keressenek védelmet (védelem a robbanás és a repülő törmelék ellen).
 • Ne hívják a védelmi szolgálatokat tájékoztatásért.
 • Ne telefonáljanak feleslegesen.
 • Ha a baleset során éghető gáz szabadult ki, vagy arra gyanakszanak, akkor azonnal kapcsolják ki az áramot (robbanásveszély).
 • Kövessék a hatóságok utasításait.

Személyi védelem a vegyi baleset mérgező felhőjének áthaladása alatt

 • Tartózkodjanak otthon, vagy más, védelmet nyújtó helyen.
 • Maradjanak távol az ablaktól, mivel a környéken bekövetkező robbanás esetében az ablakok vannak leginkább kitéve a repülő törmelék és a nyomáshullám hatásának.
 • Ne hívják fel a helyi hatóságokat vagy a gyárat.
 • Ne torlaszolják el a gyárhoz vezető utakat.
 • Annak érdekében, hogy elkerüljék az érintkezést a mérgező felhővel, ne tartózkodjanak szabadtéren. Ha ki kell menniük, fedjék el szájukat és orrukat nedves ruhával, vagy használjanak menekülő gázálarcot.
 • Ne kapcsolják be a szellőztető ventillátort, még akkor sem, ha azt felszerelték szűrővel.
 • Szilárd falakkal és kevés ablakkal, ajtóval rendelkező helyiségekben keressenek menedéket.
 • Mindig a föld felett elhelyezkedő helyiségeket használják, mivel a levegőnél nehezebb gázok az alacsonyan fekvő helyiségekben gyűlnek össze.
 • Ne hagyjanak levegőt kívülről bejutni.

Személyi védelem akkor, amikor a mérgező felhő áthaladt

 •   Várják meg, míg a veszélyhelyzet feloldását a szirénajelekkel, a televízión, a rádión vagy hangos beszélőn meg nem teszik.
 • A feloldás megadása után szellőztessék ki a helyiségeket.
 • Tartsák be a helyi hatóságok utasításait (rádió, televízió, nyomtatott sajtó, röplapok, közvetlen levél, hangosbeszélő).
 • Hagyják az állatokat az istállóban, és ne táplálják azokat helyi takarmánnyal addig, míg a feloldást meg nap kapták.
 • Ha olyan mérgező felhő haladt át, melyből szennyeződés ülepedett ki a talajra vagy más felületre, a tisztaság nagyon fontos:
 • Mielőtt belépnének otthonukba, vegyék le cipőjüket.
 • Nedves ruhával tisztítsák meg a padlót, a fűtő radiátorokat, a lámpákat és hasonlókat. Mossák le az ablakokat és az ablakpárkányokat, tisztítsák meg habbal és porszívóval a szőnyegeket. Csak mikroszűrős porszívót szabad használni!
 • Minden nap zuhanyozzanak, alaposan mossák meg kezüket, hajukat és szakállukat.
 • Vízsugárral mossák le a házat és a környező területet (behajtókat, lépcsőket, erkélyeket, teraszokat és hasonlókat)
 • Takarítás során ne verjék fel a port
 • Ne egyenek otthon termett gyümölcsöt és zöldséget.
 • Csak vákuumcsomagolású élelmet fogyasszanak, mossák meg vagy dobják el azt az élelmiszert, mely szennyeződhetett.
 • Gondoskodjanak arról, hogy a kisgyermekek ne vegyenek szennyezett tárgyakat szájukba (különösen szabadtéren).

Természetes sugárzás

 Az embert mindig éri természetes sugárzás. Ez egyrészt a földben lévő természetes sugárzó anyagok, másrészt a Földünket érő kozmikus sugárzás okozza. Ez így van évezredek óta. Ez a sugárzás nem okoz károsodást.

Civilizációs hatások  

Nagyobb veszélyt jelentenek az alábbi események:

 • Atomfegyverek alkalmazása helyi háborúkban, vagy atomfegyvert szállító repülőgép lezuhanása.
 • Sugárveszélyes szállítmányok közúti vagy vasúti baleseti, vagy sugárforrást hordozó repülő ill. műhold lezuhanása.
 • Atomerőműben bekövetkező baleset.

Védelmi intézkedések

Az atomerőművek szerves részét képezik az energiaellátás rendszerének. Magyarországon a paksi erőmű az ország energiaszükségletének mintegy felét állítja elő. Igen nagy gondot fordítanak a szakemberek az erőművek biztonságára, de előre nem látható okok, vagy emberi mulasztás folytán mégis előfordulhat olyan baleset, mely nagy területet érintő veszélyhelyzetet okozhat. Magyarország körül számos atomerőmű üzemel, melyek potenciális veszélyforrást jelentenek.

Védelmi intézkedések egy bekövetkezett sugárszennyeződés esetén:

 •   nem szennyeződött élelmiszerek fogyasztása (élelmiszer otthoni tartalékolása!)
 • a szennyeződött élelmiszer forgalomba hozatalának megtiltása
 • haszonállatok szabad tartásának megszüntetése
 • szükség védőeszközök használata
 • mentesítés a lakásba való belépés előtt
 • nyílászárók szigetelése
 • lakás elhagyása csak szükséges esetben
 • védett helyiségekben való tartózkodás
 • lakóterületek és utak mentesítése
 • a szükségellátás bevezetése
 • mentőalakulatok tevékenysége stb.

 

>>> A tájékoztató előző része
 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Százhalombattai székhelyű
Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatóit:
 
- Előszó
- A katasztrófavédelem fogalma
- Ki irányítja a katasztrófavédelmet?
- Melyek a katasztrófavédelem feladatai?
- A lakosság felkészítése, tájékoztatása
 
CIVILIZÁCIÓS VESZÉLYEZTETETTSÉG
- A veszély lehetséges forrásai
- Veszélyes anyagok hatásai
- Közúti szállítás
- Vasúti szállítás
- Vízi úton történő szállítás
- Veszélyes hulladékok hatásai
- Energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása
- 2. Világháborúból visszamaradt robbanószerkezetek
 
TERMÉSZETES VESZÉLYEZTETETTSÉG
- árvíz
- belvíz
- Vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben
- Rendkívüli időjárási körülmények
- Földrengés, földcsuszamlás
- Levegőszennyezés
 
MEGELŐZÉS
- Védelem négy fal között
 
A LAKOSSÁG RIASZTÁSA
- A SZIRÉNAJELEK
- A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
 

MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAG BALESET ESETÉBEN?

- Személyi védelem a mérgező felhő áthaladása előtt
- Személyi védelem a vegyi baleset mérgező felhőjének áthaladása alatt
- Személyi védelem akkor, amikor a mérgező felhő áthaladt
- Természetes sugárzás
- Civilizációs hatások
- Védelmi intézkedések
- Védelmi intézkedések egy bekövetkezett sugárszennyeződés esetén
 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

- Védelem a sugárzás ellen
- Sugárzás mérőhálózat
- Információk veszélyhelyzetekre!
- Milyen veszélyhelyzetekre kell felkészülnünk a mindennapok során?
- Tartsunk mindig otthon 1 hétre való élelmiszert!
- Egy hét külső segítség nélkül?
- Célszerű tartalék élelmiszermennyiség egy személyre
- Kitelepítés-kimenekítés!
- Mit vigyünk magunkkal?
- Hol leszünk elhelyezve?
- Befogadás, de hogyan?
- Tűzveszély a lakásokban
- Megelőzési szabályok a háztartásban
- Gyermekeink védelmében
- Mit tegyünk, ha mégis tűz üt ki?
- Néhány szabály tűzoltáshoz
- Általános magatartási szabályok rendkívüli események bekövetkezésekor
 

INTÉZKEDÉSI SOR